5 клас , Українська мова

ГДЗ Українська мова 5 клас Заболотний 2018 – Відповіді

В. В. Заболотний, О. В. Заболотний
1 Зірка2 Зірки3 Зірки4 Зірки5 Зірок

+Вступ2

+Значення мови в житті суспільства

+§ 3. Читання мовчки

+Повторення вивченого3

+§ 4. Текст. Речення. Слово

+§ 5. Істотні ознаки тексту. Тематичні речення та план тексту

+§ 6. Типи мовлення

+Лексикологія9

+§ 8. Лексичне значення слова. Однозначні й багатозначні слова

+§ 9. Пряме й переносне значення слова

+§ 10. Синоніми

+§ 11. Антоніми

+§ 12. Усний докладний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису тварини

+§ 13. Омоніми

+§ 14. Пароніми

+§ 15. Узагальнення вивченого з розділу «Лексикологія»

+§ 16. Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису предмета

+Будова слова. Орфографія6

+§ 17. Основа слова та закінчення. Змінні й незмінні слова

+§ 18. Корінь слова. Спільнокореневі слова та форми слова

+§ 19. Префікс і суфікс

+§ 21. Орфограми в значущих частинах слова

+§ 22. Написання префіксів пре-, при-, прі-

+§ 23. Узагальнення вивченого з розділу «Будова слова. Орфографія»

+Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія19

+§ 25. Звуки мови і звуки мовлення. Звуки голосні та приголосні

+ § 35. Чергування приголосних звуків

+ § 36. Чергування у – в, і – й

+ § 38. Правопис префіксів з- (зі-, с-), роз-, без

+ § 39. Позначення м’якості приголосних на письмі. Правила вживання знака м’якшення

+ § 40. Сполучення букв йо, ьо

+ § 41. Уживання апострофа

+ § 43. Подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних

+ § 44. Подвоєння букв на позначення подовжених приголосних

+ § 45. Узагальнення вивченого з розділу «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія»

+ § 46. Усний твір-роздум

+§ 26. Приголосні тверді й м’які, дзвінкі й глухі

+§ 27. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв

+§ 28. Склад. Наголос

+§ 29. Орфограма. Правила переносу слова з рядка в рядок

+§ 31. Вимова голосних. Позначення на письмі ненаголошених [е], [и] в коренях слів

+§ 32. Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних

+§ 33. Спрощення в групах приголосних

+§ 34. Чергування голосних звуків

+Відомості із синтаксису і пунктуації17

+§ 47. Словосполучення

+ § 57. Звертання

+ § 58. Вставні слова

+ § 60. Складне речення

+ § 61. Кома між частинами складного речення

+ § 62. Адреса

+ § 63. Речення з прямою мовою

+ § 64. Діалог

+ § 65. Узагальнення вивченого з розділу «Відомості із синтаксису та пунктуації»

+§ 48. Речення, його граматична основа

+§ 49. Види речень за метою висловлення. Окличні речення

+§ 51. Додаток

+§ 52. Означення

+§ 53. Обставина

+§ 54. Речення з однорідними членами

+§ 55. Узагальнювальне слово при однорідних членах речення

+§ 56. Письмовий докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами роздуму

+Повторення та узагальнення вивченого4

+§ 66. Лексикологія

+§ 67. Будова слова й орфографія

+§ 68. Фонетика й графіка. Орфоепія й орфографія

+§ 69. Синтаксис і пунктуація

+Готуємося до тематичного оцінювання

№5

+Вступ2

+Значення мови в житті суспільства

+§ 3. Читання мовчки

+Повторення вивченого3

+§ 4. Текст. Речення. Слово

+§ 5. Істотні ознаки тексту. Тематичні речення та план тексту

+§ 6. Типи мовлення

+Лексикологія9

+§ 8. Лексичне значення слова. Однозначні й багатозначні слова

+§ 9. Пряме й переносне значення слова

+§ 10. Синоніми

+§ 11. Антоніми

+§ 12. Усний докладний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису тварини

+§ 13. Омоніми

+§ 14. Пароніми

+§ 15. Узагальнення вивченого з розділу «Лексикологія»

+§ 16. Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису предмета

+Будова слова. Орфографія6

+§ 17. Основа слова та закінчення. Змінні й незмінні слова

+§ 18. Корінь слова. Спільнокореневі слова та форми слова

+§ 19. Префікс і суфікс

+§ 21. Орфограми в значущих частинах слова

+§ 22. Написання префіксів пре-, при-, прі-

+§ 23. Узагальнення вивченого з розділу «Будова слова. Орфографія»

+Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія19

+§ 25. Звуки мови і звуки мовлення. Звуки голосні та приголосні

+ § 35. Чергування приголосних звуків

+ § 36. Чергування у – в, і – й

+ § 38. Правопис префіксів з- (зі-, с-), роз-, без

+ § 39. Позначення м’якості приголосних на письмі. Правила вживання знака м’якшення

+ § 40. Сполучення букв йо, ьо

+ § 41. Уживання апострофа

+ § 43. Подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних

+ § 44. Подвоєння букв на позначення подовжених приголосних

+ § 45. Узагальнення вивченого з розділу «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія»

+ § 46. Усний твір-роздум

+§ 26. Приголосні тверді й м’які, дзвінкі й глухі

+§ 27. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв

+§ 28. Склад. Наголос

+§ 29. Орфограма. Правила переносу слова з рядка в рядок

+§ 31. Вимова голосних. Позначення на письмі ненаголошених [е], [и] в коренях слів

+§ 32. Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних

+§ 33. Спрощення в групах приголосних

+§ 34. Чергування голосних звуків

+Відомості із синтаксису і пунктуації17

+§ 47. Словосполучення

+ § 57. Звертання

+ § 58. Вставні слова

+ § 60. Складне речення

+ § 61. Кома між частинами складного речення

+ § 62. Адреса

+ § 63. Речення з прямою мовою

+ § 64. Діалог

+ § 65. Узагальнення вивченого з розділу «Відомості із синтаксису та пунктуації»

+§ 48. Речення, його граматична основа

+§ 49. Види речень за метою висловлення. Окличні речення

+§ 51. Додаток

+§ 52. Означення

+§ 53. Обставина

+§ 54. Речення з однорідними членами

+§ 55. Узагальнювальне слово при однорідних членах речення

+§ 56. Письмовий докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами роздуму

+Повторення та узагальнення вивченого4

+§ 66. Лексикологія

+§ 67. Будова слова й орфографія

+§ 68. Фонетика й графіка. Орфоепія й орфографія

+§ 69. Синтаксис і пунктуація

+Готуємося до тематичного оцінювання

Поділитись у соц. мережах

X