5 клас , Українська мова

ГДЗ Українська мова 5 клас Єрмоленко 2018 – Відповіді

С.Я. Єрмоленко, В. Т. Сичова
1 Зірка2 Зірки3 Зірки4 Зірки5 Зірок

+Вступ1

+§ 1. Значення мови в житті людини й суспільства. Українська мова — державна мова України

+Повторення вивченого в початкових класах. Текст. Речення. Слово5

+§ 2. Усні й письмові висловлювання. Аудіювання, читання, говоріння, письмо

+§ 3. Текст. Основні ознаки тексту

+§ 4. Структура тексту. Тема, мікротема, тематичне речення. Простий план завершеного тексту

+§ 5. Види речень за метою висловлювання. Інтонація речень. Розділові знаки в кінці речення

+§ 6. Слово як компонент речення. Слово як частина мови

+Лексикологія6

+§ 7. Лексичне значення слова. Однозначні та багатозначні слова (повторення)

+§ 8. Уживання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях (повторення). Тлумачний словник

+§ 9. Синоніми. Ознайомлення зі словником синонімі

+§ 10. Антоніми. Ознайомлення зі словником антонімі

+§ 11. Омоніми (повторення й поглиблення). Ознайомлення зі словником омонімів

+§ 13. Лексична помилка та її умовне позначення (практично)

+Будова слова. Орфографія5

+§ 14. Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення — значущі частини слова. Спільнокореневі слова

+§ 15. Форми слова. Змінні й незмінні слова

+§ 16. Правопис значущих частин слова (повторення). Вимова й написання префікса з- (зі-, с-)

+§ 17. Вимова й написання префіксів роз-, без-

+§ 18. Вимова й написання префіксів пре-, при-, прі-

+Фрнетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія19

+§ 19. Звуки мови. Голосні та приголосні звуки

+ § 28. Ознайомлення з орфографічним словником. Орфограма (практично). Орфографічна помилка (практично), її умовне позначення

+ § 29. Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків

+ § 30. Спрощення в групах приголосних

+ § 31. Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків. Чергування [о] — [а], [е] — [і], [е] — [и]

+ § 32. Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків. Чергування [о], [е] з [і]

+ § 33. Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків. Букви и, і після ж, ч, иі, щ та г, к, х у коренях слів

+ § 34. Найпоширеніші випадки чергування приголосних звуків 11 І- 11' І- И - [ж], [ч], [ш] - [з], [ц'], [с']

+ § 35. Основні випадки чергування у -в , і-й , з - і з - зі

+ § 36. Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я. Правила вживання м’якого знака

+ § 37. Правила вживання апострофа

+§ 20. Приголосні тверді й м’які

+§ 21. Дзвінкі й глухі приголосні

+§ 22. Вимова звуків, що позначаються буквами г і ґ

+§ 23. Позначення звуків мови на письмі. Алфавіт (абетка, азбука). Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв е, ї, ю, я та щ

+§ 24. Склад. Основні правила переносу слів

+§ 25. Наголос. Словник наголосів. Орфоепічний словник. Орфоепічна помилка

+§ 26. Вимова наголошених і ненаголошених голосних і позначення їх на письмі. Ненаголошені голосні [е], [и], [о] у коренях слів

+§ 27. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом

+Відомості із синтаксису та пунктуації9

+§ 38. Словосполучення. Головне та залежне слово в словосполученні

+ § 47. Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові

+ § 48. Діалог. Тире при діалозі

+§ 39. Речення. Граматична основа речення (підмет і присудок)

+§ 40. Речення з одним головним членом

+§ 42. Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і). Кома між однорідними членами речення

+§ 43. Узагальнювальне слово в реченні з однорідними членами. Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами

+§ 44. Звертання. Непоширені й поширені звертання. Розділові знаки при звертанні (повторення)

+§ 45. Вставні слова та сполучення слів

+Повторення й узагальнення вивченого в кінці року1

+§ 50. Будова слова й орфографія

+Зв’язне мовлення4

+§ 53. Спілкування — важлива складова культури людини

+§ 57. Усний та письмовий докладні перекази розповідного тексту художнього стилю з елементами опису тварини

+§ 61. Все про красу й милозвучність української мови

+§ 62. Ділові папери. Листування офіційне та неофіційне. Оформлення конверта (або адреси на поштовій листівці)

№5

+Вступ1

+§ 1. Значення мови в житті людини й суспільства. Українська мова — державна мова України

+Повторення вивченого в початкових класах. Текст. Речення. Слово5

+§ 2. Усні й письмові висловлювання. Аудіювання, читання, говоріння, письмо

+§ 3. Текст. Основні ознаки тексту

+§ 4. Структура тексту. Тема, мікротема, тематичне речення. Простий план завершеного тексту

+§ 5. Види речень за метою висловлювання. Інтонація речень. Розділові знаки в кінці речення

+§ 6. Слово як компонент речення. Слово як частина мови

+Лексикологія6

+§ 7. Лексичне значення слова. Однозначні та багатозначні слова (повторення)

+§ 8. Уживання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях (повторення). Тлумачний словник

+§ 9. Синоніми. Ознайомлення зі словником синонімі

+§ 10. Антоніми. Ознайомлення зі словником антонімі

+§ 11. Омоніми (повторення й поглиблення). Ознайомлення зі словником омонімів

+§ 13. Лексична помилка та її умовне позначення (практично)

+Будова слова. Орфографія5

+§ 14. Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення — значущі частини слова. Спільнокореневі слова

+§ 15. Форми слова. Змінні й незмінні слова

+§ 16. Правопис значущих частин слова (повторення). Вимова й написання префікса з- (зі-, с-)

+§ 17. Вимова й написання префіксів роз-, без-

+§ 18. Вимова й написання префіксів пре-, при-, прі-

+Фрнетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія19

+§ 19. Звуки мови. Голосні та приголосні звуки

+ § 28. Ознайомлення з орфографічним словником. Орфограма (практично). Орфографічна помилка (практично), її умовне позначення

+ § 29. Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків

+ § 30. Спрощення в групах приголосних

+ § 31. Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків. Чергування [о] — [а], [е] — [і], [е] — [и]

+ § 32. Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків. Чергування [о], [е] з [і]

+ § 33. Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків. Букви и, і після ж, ч, иі, щ та г, к, х у коренях слів

+ § 34. Найпоширеніші випадки чергування приголосних звуків 11 І- 11' І- И - [ж], [ч], [ш] - [з], [ц'], [с']

+ § 35. Основні випадки чергування у -в , і-й , з - і з - зі

+ § 36. Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я. Правила вживання м’якого знака

+ § 37. Правила вживання апострофа

+§ 20. Приголосні тверді й м’які

+§ 21. Дзвінкі й глухі приголосні

+§ 22. Вимова звуків, що позначаються буквами г і ґ

+§ 23. Позначення звуків мови на письмі. Алфавіт (абетка, азбука). Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв е, ї, ю, я та щ

+§ 24. Склад. Основні правила переносу слів

+§ 25. Наголос. Словник наголосів. Орфоепічний словник. Орфоепічна помилка

+§ 26. Вимова наголошених і ненаголошених голосних і позначення їх на письмі. Ненаголошені голосні [е], [и], [о] у коренях слів

+§ 27. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом

+Відомості із синтаксису та пунктуації9

+§ 38. Словосполучення. Головне та залежне слово в словосполученні

+ § 47. Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові

+ § 48. Діалог. Тире при діалозі

+§ 39. Речення. Граматична основа речення (підмет і присудок)

+§ 40. Речення з одним головним членом

+§ 42. Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і). Кома між однорідними членами речення

+§ 43. Узагальнювальне слово в реченні з однорідними членами. Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами

+§ 44. Звертання. Непоширені й поширені звертання. Розділові знаки при звертанні (повторення)

+§ 45. Вставні слова та сполучення слів

+Повторення й узагальнення вивченого в кінці року1

+§ 50. Будова слова й орфографія

+Зв’язне мовлення4

+§ 53. Спілкування — важлива складова культури людини

+§ 57. Усний та письмовий докладні перекази розповідного тексту художнього стилю з елементами опису тварини

+§ 61. Все про красу й милозвучність української мови

+§ 62. Ділові папери. Листування офіційне та неофіційне. Оформлення конверта (або адреси на поштовій листівці)

Поділитись у соц. мережах

X