5 клас , Українська мова

ГДЗ Українська мова 5 клас Заболотний 2013 – Відповіді

О. В. Заболотний
1 Зірка2 Зірки3 Зірки4 Зірки5 Зірок

+ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ7

+§ 1. Іменник

+§ 2. Прикметник

+§ 3. Числівник

+§ 4. Займенник. Особові займенники

+§ 5. Дієслово

+§ 6. Прислівник

+§ 7. Прийменник. Сполучник

+ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ15

+§ 8. Словосполучення

+ § 17. Вставні слова

+ § 18. Складне речення

+ § 19. Кома між частинами складного речення

+ § 20. Речення з прямою мовою

+ § 21. Діалог

+ § 22. Узагальнення вивченого з розділу «Відомості із синтаксису та пунктуації»

+§ 9. Речення, його граматична основа

+§ 10. Види речень за метою висловлювання. Окличні речення

+§ 11. Додаток

+§ 12. Означення

+§ 13. Обставина

+§ 14. Речення з однорідними членами

+§ 15. Узагальнювальне слово при однорідних членах речення

+§ 16. Звертання

+ФОНЕТИКА ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ18

+§ 23. Звуки мови і звуки мовлення. Звуки голосні та приголосні

+ § 32. Чергування приголосних звуків

+ § 33. Чергування у - в, і - й

+ § 34. Позначення м’якості приголосних на письмі. Правила вживання знака м’якшення

+ § 35. Сполучення букв йо, ьо

+ § 36. Вживання апострофа

+ § 37. Подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних

+ § 38 Подвоєння букв на позначення подовжених приголосних

+ § 39. Написання слів іншомовного походження

+ § 40. Узагальнення вивченого з розділу «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія»

+§ 24. Приголосні тверді та м’які, дзвінкі та глухі

+§ 25. Позначення звуків на письмі. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв

+§ 26. Склад. Наголос

+§ 27. Орфограма. Правила переносу слова з рядка в рядок

+§ 28. Вимова голосних. Позначення на письмі ненаголошених [е], [и] в коренях слів

+§ 29. Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних

+§ 30. Спрощення в групах приголосних

+§ 31. Чергування голосних звуків

+ЛЕКСИКОЛОГІЯ8

+§ 41. Лексичне значення слова. Однозначні та багатозначні слова

+§ 42. Пряме і переносне значення слова

+§ 43. Загальновживані (нейтральні) і стилістично забарвлені слова

+§ 44. Синоніми

+§ 45. Антоніми

+§ 46. Омоніми

+§ 47. Походження (етимологія) слова

+§ 48. Узагальнення вивченого з розділу «Лексикологія»

+БУДОВА СЛОВА, ОРФОГРАФІЯ6

+§ 49. Основа слова і закінчення. Змінні та незмінні слова

+§ 50. Корінь слова. Спільнокореневі слова та форми слова

+§ 51. Префікс і суфікс

+§ 52. Орфограми в значущих частинах слова

+§ 53. Написання і вимова префіксів пре, при , прі

+§ 54. Узагальнення вивченого з розділу «Будова слова. Орфографія»

+ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ В КІНЦІ РОКУ4

+§ 55. Синтаксис і пунктуація

+§ 56. Лексикологія

+§ 57 Будова слова та орфографія

+§ 58. Фонетика та графіка. Орфоепія та орфографія

+УРОКИ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ18

+Тема 1. Мовлення і спілкування

+ Тема 11. Усний твір-опис предмета в художньому стилі

+ Тема 12. Письмовий твір-опис предмета в художньому та науковому стилях

+ Тема 13. Письмовий твір-розповідь на основі власного досвіду в художньому стилі

+ Тема 14. Лист. Адреса

+ Тема 15. Замітка в газету (зі шкільного життя) інформаційного характеру

+ Тема 18. Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварини

+ Тема 19. Усний твір-опис тварини в художньому стилі

+ Тема 20. Письмовий твір-опис тварини в художньому та науковому стилях

+ Тема 22. Письмовий твір-роздум у художньому стилі

+Тема 2. Правила спілкування. Монологічне та діалогічне спілкування. Складання діалогів

+Тема 3. Текст

+Тема 4. Мовні засоби зв’язку речень у тексті. «Відоме» та «нове» в реченнях тексту

+Тема 5. Читання мовчки

+Тема 7. Стилі мовлення

+Тема 8. Усний докладний переказ тексту наукового стилю

+Тема 9. Типи мовлення

+Тема 10. Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису предмета

№5

+ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ7

+§ 1. Іменник

+§ 2. Прикметник

+§ 3. Числівник

+§ 4. Займенник. Особові займенники

+§ 5. Дієслово

+§ 6. Прислівник

+§ 7. Прийменник. Сполучник

+ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ15

+§ 8. Словосполучення

+ § 17. Вставні слова

+ § 18. Складне речення

+ § 19. Кома між частинами складного речення

+ § 20. Речення з прямою мовою

+ § 21. Діалог

+ § 22. Узагальнення вивченого з розділу «Відомості із синтаксису та пунктуації»

+§ 9. Речення, його граматична основа

+§ 10. Види речень за метою висловлювання. Окличні речення

+§ 11. Додаток

+§ 12. Означення

+§ 13. Обставина

+§ 14. Речення з однорідними членами

+§ 15. Узагальнювальне слово при однорідних членах речення

+§ 16. Звертання

+ФОНЕТИКА ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ18

+§ 23. Звуки мови і звуки мовлення. Звуки голосні та приголосні

+ § 32. Чергування приголосних звуків

+ § 33. Чергування у - в, і - й

+ § 34. Позначення м’якості приголосних на письмі. Правила вживання знака м’якшення

+ § 35. Сполучення букв йо, ьо

+ § 36. Вживання апострофа

+ § 37. Подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних

+ § 38 Подвоєння букв на позначення подовжених приголосних

+ § 39. Написання слів іншомовного походження

+ § 40. Узагальнення вивченого з розділу «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія»

+§ 24. Приголосні тверді та м’які, дзвінкі та глухі

+§ 25. Позначення звуків на письмі. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв

+§ 26. Склад. Наголос

+§ 27. Орфограма. Правила переносу слова з рядка в рядок

+§ 28. Вимова голосних. Позначення на письмі ненаголошених [е], [и] в коренях слів

+§ 29. Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних

+§ 30. Спрощення в групах приголосних

+§ 31. Чергування голосних звуків

+ЛЕКСИКОЛОГІЯ8

+§ 41. Лексичне значення слова. Однозначні та багатозначні слова

+§ 42. Пряме і переносне значення слова

+§ 43. Загальновживані (нейтральні) і стилістично забарвлені слова

+§ 44. Синоніми

+§ 45. Антоніми

+§ 46. Омоніми

+§ 47. Походження (етимологія) слова

+§ 48. Узагальнення вивченого з розділу «Лексикологія»

+БУДОВА СЛОВА, ОРФОГРАФІЯ6

+§ 49. Основа слова і закінчення. Змінні та незмінні слова

+§ 50. Корінь слова. Спільнокореневі слова та форми слова

+§ 51. Префікс і суфікс

+§ 52. Орфограми в значущих частинах слова

+§ 53. Написання і вимова префіксів пре, при , прі

+§ 54. Узагальнення вивченого з розділу «Будова слова. Орфографія»

+ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ В КІНЦІ РОКУ4

+§ 55. Синтаксис і пунктуація

+§ 56. Лексикологія

+§ 57 Будова слова та орфографія

+§ 58. Фонетика та графіка. Орфоепія та орфографія

+УРОКИ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ18

+Тема 1. Мовлення і спілкування

+ Тема 11. Усний твір-опис предмета в художньому стилі

+ Тема 12. Письмовий твір-опис предмета в художньому та науковому стилях

+ Тема 13. Письмовий твір-розповідь на основі власного досвіду в художньому стилі

+ Тема 14. Лист. Адреса

+ Тема 15. Замітка в газету (зі шкільного життя) інформаційного характеру

+ Тема 18. Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварини

+ Тема 19. Усний твір-опис тварини в художньому стилі

+ Тема 20. Письмовий твір-опис тварини в художньому та науковому стилях

+ Тема 22. Письмовий твір-роздум у художньому стилі

+Тема 2. Правила спілкування. Монологічне та діалогічне спілкування. Складання діалогів

+Тема 3. Текст

+Тема 4. Мовні засоби зв’язку речень у тексті. «Відоме» та «нове» в реченнях тексту

+Тема 5. Читання мовчки

+Тема 7. Стилі мовлення

+Тема 8. Усний докладний переказ тексту наукового стилю

+Тема 9. Типи мовлення

+Тема 10. Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису предмета

Поділитись у соц. мережах

X