5 клас , Українська мова

ГДЗ Українська мова 5 клас Заболотний 2018 – На російській мові

О. В. Заболотний, В. В. Заболотний
1 Зірка2 Зірки3 Зірки4 Зірки5 Зірок

+Повторення вивченого в початкових класах5

+§ 1. Іменник

+§ 2. Прикметник

+§ 3. Займенник. Особові займенники. Дієслово

+§ 4. Числівник. Прислівник

+§ 5. Прийменник. Сполучник

+Відомості із синтаксису й пунктуації. Елементи стилістики10

+§ 6. Словосполучення

+ § 15. Діалог

+§ 7. Речення. Види речень за метою висловлювання. Окличні речення

+§ 8. Граматична основа речення

+§ 9. Другорядні члени речення

+§ 10. Речення з однорідними членами

+§ 11. Узагальнювальне слово перед однорідними членами речення

+§ 12. Звертання. Вставні слова

+§ 13. Складне речення

+§ 14. Пряма мова

+Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія17

+§ 16. Звуки мови й мовлення. Голосні й приголосні звуки

+ § 26. Вимова й позначення на письмі голосних звуків

+ § 27. Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних

+ § 28. Подвоєні букви на позначення збігу однакових приголосних

+ § 29. Подвоєні букви на позначення подовжених приголосних

+ § 30. Спрощення в групах приголосних

+ § 31. Чергування у–в, і–й, з–із–зі–зо

+ § 32. Написання слів іншомовного походження

+ § 33. Узагальнення вивченого з розділу «Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія»

+§ 17. Приголосні тверді та м’які. Позначення м’якості приголосних на письмі

+§ 18. Правила вживання букви ь

+§ 20. Позначення звуків на письмі. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв

+§ 21. Орфограма

+§ 22. Сполучення йо, ьо

+§ 23. Правила вживання апострофа

+§ 24. Склад. Основні правила переносу частин слова

+§ 25. Наголос

+Лексика. Фразеологія. Елементи стилістики8

+§ 35. Загальновживані (нейтральні) та стилістично забарвлені слова

+§ 36. Лексичне значення слова

+§ 37. Однозначні та багатозначні слова

+§ 38. Пряме та переносне значення слів

+§ 39. Омоніми

+§ 40. Синоніми

+§ 41. Антоніми

+§ 43. Узагальнення вивченого з розділу «Лексикологія. Фразеологія. Елементи стилістики»

+Будова слова. Словотвір. Орфографія. Елементи стилістики8

+§ 44. Основа слова та закінчення

+§ 45. Корінь слова. Спільнокореневі слова та форми слова

+§ 46. Префікс і суфікс

+§ 47. Вимова і написання префіксів з- (зі-, с-), роз-, без-

+§ 49. Вимова і правопис префіксів пре-, при-, прі-

+§ 50. Чергування голосних звуків

+§ 51. Чергування приголосних звуків

+§ 55. Узагальнення вивченого з розділу «Будова слова. Словотвір. Орфографія. Елементи стилістики»

+Повторення та узагальнення вивченого в п1

+тому класі4

+§ 56. Синтаксис і пунктуація

+§ 57. Лексикологія. Фразеологія

+§ 58. Будова слова. Словотвір. Орфографія

+§ 59. Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія

+Уроки розвитку мовлення

+Готуємося до тематичного оцінювання

№5

+Повторення вивченого в початкових класах5

+§ 1. Іменник

+§ 2. Прикметник

+§ 3. Займенник. Особові займенники. Дієслово

+§ 4. Числівник. Прислівник

+§ 5. Прийменник. Сполучник

+Відомості із синтаксису й пунктуації. Елементи стилістики10

+§ 6. Словосполучення

+ § 15. Діалог

+§ 7. Речення. Види речень за метою висловлювання. Окличні речення

+§ 8. Граматична основа речення

+§ 9. Другорядні члени речення

+§ 10. Речення з однорідними членами

+§ 11. Узагальнювальне слово перед однорідними членами речення

+§ 12. Звертання. Вставні слова

+§ 13. Складне речення

+§ 14. Пряма мова

+Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія17

+§ 16. Звуки мови й мовлення. Голосні й приголосні звуки

+ § 26. Вимова й позначення на письмі голосних звуків

+ § 27. Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних

+ § 28. Подвоєні букви на позначення збігу однакових приголосних

+ § 29. Подвоєні букви на позначення подовжених приголосних

+ § 30. Спрощення в групах приголосних

+ § 31. Чергування у–в, і–й, з–із–зі–зо

+ § 32. Написання слів іншомовного походження

+ § 33. Узагальнення вивченого з розділу «Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія»

+§ 17. Приголосні тверді та м’які. Позначення м’якості приголосних на письмі

+§ 18. Правила вживання букви ь

+§ 20. Позначення звуків на письмі. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв

+§ 21. Орфограма

+§ 22. Сполучення йо, ьо

+§ 23. Правила вживання апострофа

+§ 24. Склад. Основні правила переносу частин слова

+§ 25. Наголос

+Лексика. Фразеологія. Елементи стилістики8

+§ 35. Загальновживані (нейтральні) та стилістично забарвлені слова

+§ 36. Лексичне значення слова

+§ 37. Однозначні та багатозначні слова

+§ 38. Пряме та переносне значення слів

+§ 39. Омоніми

+§ 40. Синоніми

+§ 41. Антоніми

+§ 43. Узагальнення вивченого з розділу «Лексикологія. Фразеологія. Елементи стилістики»

+Будова слова. Словотвір. Орфографія. Елементи стилістики8

+§ 44. Основа слова та закінчення

+§ 45. Корінь слова. Спільнокореневі слова та форми слова

+§ 46. Префікс і суфікс

+§ 47. Вимова і написання префіксів з- (зі-, с-), роз-, без-

+§ 49. Вимова і правопис префіксів пре-, при-, прі-

+§ 50. Чергування голосних звуків

+§ 51. Чергування приголосних звуків

+§ 55. Узагальнення вивченого з розділу «Будова слова. Словотвір. Орфографія. Елементи стилістики»

+Повторення та узагальнення вивченого в п1

+тому класі4

+§ 56. Синтаксис і пунктуація

+§ 57. Лексикологія. Фразеологія

+§ 58. Будова слова. Словотвір. Орфографія

+§ 59. Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія

+Уроки розвитку мовлення

+Готуємося до тематичного оцінювання

Поділитись у соц. мережах

X