10 клас , Алгебра

ГДЗ Алгебра 10 клас Нелін 2010 – Профільний рівень

Є. П. Нелін
1 Зірка2 Зірки3 Зірки4 Зірки5 Зірок

+РОЗДІЛ 1. ФУНКЦІЇ, РІВНЯННЯ І НЕРІВНОСТІ9

+§ 1. Множини2

+1.1. Множини та операції над ними

+1.2. Числові множини. Множина дійсних чисел

+ Додаткові вправи до розділу 1

+§ 2. Функції4

+2.1. Поняття числової функції. Найпростіші властивості числових функцій

+2.2. Властивості і графіки основних видів функцій

+2.3. Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень відомих графіків функцій

+2.4. Обернена функція

+§ 3. Рівняння2

+3.1. Рівняння-наслідки та рівносильні перетворення рівнянь

+3.2. Застосування властивостей функцій до розв'язування рівнянь

+§ 5. Графіки рівнянь та нерівностей з двома змінними

+§ 6. Метод математичної індукції

+§ 7. Многочлени від однієї змінної та дії над ними5

+7.1. Означення многочленів від однієї змінної та їх тотожна рівність

+7.2. Дії над многочленами. Ділення многочлена на многочлен з остачею

+7.3. Теорема Везу. Корені многочлена. Формули Вієта

+7.4. Схема Горнера

+7.5. Знаходження раціональних коренів многочлена з цілими коефіцієнтами

+§ 8. Рівняння і нерівності, що містять знак модуля

+§ 9. Рівняння і нерівності з параметрами

+РОЗДІЛ 2. СТЕПЕНЕВА ФУНКЦІЯ7

+§ 10. Корінь п-го степеня та його властивості. Функція у = корінь (х) та її графік

+§ 11. Ірраціональні рівняння

+§ 12. Узагальнення поняття степеня. Степенева функція, її властивості та графік2

+12.1. Узагальнення поняття степеня

+12.2. Степенева функція, її властивості та графік

+§ 13. Застосування властивостей функцій до розв'язування ірраціональних рівнянь2

+13.1. Застосування властивостей функцій до розв'язування ірраціональних рівнянь

+13.2. Приклади використання інших способів розв'язування ірраціональних рівнянь

+§ 14. Ірраціональні нерівності

+§ 15. Розв'язування ірраціональних рівнянь та нерівностей з параметрами

+Додаткові вправи до розділу 2

+РОЗДІЛ 3. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ8

+§ 16. Радіанна міра кутів

+§ 17. Тригометричні функції кута і числового аргументу

+§ 18. Властивості тригонометричних функцій

+§ 19. Графіки функцій синуса, косинуса, тангенса і котангенса та їх властивості

+§ 20. Співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу

+§ 21. Формули додавання та їх наслідки4

+21.1.Формули додавання

+21.2.Формули подвійного аргументу

+21.3.Формули зведення

+21.4.Формули суми і різниці однойменних тригонометричних функцій

+§ 22. Додаткові формули тригонометрії2

+22.1.Формули потрійного та половинного аргументів

+22.2.Формула перетворення виразу asin а + bcos а

+Додаткові вправи до розділу 3

+РОЗДІЛ 4. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ РІВНЯННЯ І НЕРІВНОСТІ9

+§ 23. Обернені тригонометричні функції

+§ 24. Розв’язування найпростіших тригонометричних рівнянь

+§ 25 Розв’язування тригонометричних рівнянь, які відрізняються від найпростіших

+§ 26. Розв'язування систем тригонометричних рівнянь

+§ 27. Найпростіші тригонометричні нерівності

+§ 28. Приклади розв’язування більш складних тригонометричних рівнянь та їх систем

+§ 29. Тригонометричні рівняння з параметрами

+§ 30. Розв’язування тригонометричних нерівностей

+Додаткові вправи до розділу 4

№5

+РОЗДІЛ 1. ФУНКЦІЇ, РІВНЯННЯ І НЕРІВНОСТІ9

+§ 1. Множини2

+1.1. Множини та операції над ними

+1.2. Числові множини. Множина дійсних чисел

+ Додаткові вправи до розділу 1

+§ 2. Функції4

+2.1. Поняття числової функції. Найпростіші властивості числових функцій

+2.2. Властивості і графіки основних видів функцій

+2.3. Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень відомих графіків функцій

+2.4. Обернена функція

+§ 3. Рівняння2

+3.1. Рівняння-наслідки та рівносильні перетворення рівнянь

+3.2. Застосування властивостей функцій до розв'язування рівнянь

+§ 5. Графіки рівнянь та нерівностей з двома змінними

+§ 6. Метод математичної індукції

+§ 7. Многочлени від однієї змінної та дії над ними5

+7.1. Означення многочленів від однієї змінної та їх тотожна рівність

+7.2. Дії над многочленами. Ділення многочлена на многочлен з остачею

+7.3. Теорема Везу. Корені многочлена. Формули Вієта

+7.4. Схема Горнера

+7.5. Знаходження раціональних коренів многочлена з цілими коефіцієнтами

+§ 8. Рівняння і нерівності, що містять знак модуля

+§ 9. Рівняння і нерівності з параметрами

+РОЗДІЛ 2. СТЕПЕНЕВА ФУНКЦІЯ7

+§ 10. Корінь п-го степеня та його властивості. Функція у = корінь (х) та її графік

+§ 11. Ірраціональні рівняння

+§ 12. Узагальнення поняття степеня. Степенева функція, її властивості та графік2

+12.1. Узагальнення поняття степеня

+12.2. Степенева функція, її властивості та графік

+§ 13. Застосування властивостей функцій до розв'язування ірраціональних рівнянь2

+13.1. Застосування властивостей функцій до розв'язування ірраціональних рівнянь

+13.2. Приклади використання інших способів розв'язування ірраціональних рівнянь

+§ 14. Ірраціональні нерівності

+§ 15. Розв'язування ірраціональних рівнянь та нерівностей з параметрами

+Додаткові вправи до розділу 2

+РОЗДІЛ 3. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ8

+§ 16. Радіанна міра кутів

+§ 17. Тригометричні функції кута і числового аргументу

+§ 18. Властивості тригонометричних функцій

+§ 19. Графіки функцій синуса, косинуса, тангенса і котангенса та їх властивості

+§ 20. Співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу

+§ 21. Формули додавання та їх наслідки4

+21.1.Формули додавання

+21.2.Формули подвійного аргументу

+21.3.Формули зведення

+21.4.Формули суми і різниці однойменних тригонометричних функцій

+§ 22. Додаткові формули тригонометрії2

+22.1.Формули потрійного та половинного аргументів

+22.2.Формула перетворення виразу asin а + bcos а

+Додаткові вправи до розділу 3

+РОЗДІЛ 4. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ РІВНЯННЯ І НЕРІВНОСТІ9

+§ 23. Обернені тригонометричні функції

+§ 24. Розв’язування найпростіших тригонометричних рівнянь

+§ 25 Розв’язування тригонометричних рівнянь, які відрізняються від найпростіших

+§ 26. Розв'язування систем тригонометричних рівнянь

+§ 27. Найпростіші тригонометричні нерівності

+§ 28. Приклади розв’язування більш складних тригонометричних рівнянь та їх систем

+§ 29. Тригонометричні рівняння з параметрами

+§ 30. Розв’язування тригонометричних нерівностей

+Додаткові вправи до розділу 4

Поділитись у соц. мережах

X