10 клас , Алгебра

ГДЗ Алгебра 10 клас Нелін 2018 – Профільний рівень

Є. П. Нелін
1 Зірка2 Зірки3 Зірки4 Зірки5 Зірок

+§ 1. Множини2

+1.1. Множини та операції над ними

+1.2. Числові множини. Множина дійсних чисел

+ § 10. Корінь n-го степеня та його властивості

+ § 11. Ірраціональні рівняння

+ § 12. Узагальнення поняття степеня. Степенева функція, її властивості та графік2

+12.1. Узагальнення поняття степеня

+12.2. Степенева функція, іх властивості та графік

+ § 13. Ірраціональні нерівності

+ § 14. Розв’язування ірраціональних рівнянь і нерівностей із параметрами

+ § 15. Радіанна міра кутів

+ § 16. Тригонометричні функції кута і числового аргумента

+ § 17. Властивості тригонометричних функцій

+ § 18. Графіки функцій синуса, косинуса, тангенса і котангенса та їх властивості

+ § 19. Співвідношення між тригонометричними функціями одного аргумента

+§ 2. Функції3

+2.1. Поняття числової функції. Найпростіші властивості числових функцій

+2.2. Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень відомих графіків функцій

+2.3. Обернена функція

+ § 20. Формули додавання та наслідки з них4

+20.1. Формули додавання

+20.2. Формули подвійного додавання

+20.3. Формули зведення

+20.4. Формули суми і різниці

+ § 21. Формули потрійного та половинного аргументів. Вираження тригонометричних функцій через тангенс половинного аргумента

+ § 22. Обернені тригонометричні функції

+ § 23. Розв’язування найпростіших тригонометричних рівнянь

+ § 24. Розв’язування тригонометричних рівнянь

+ § 25. Системи тригонометричних рівнянь. Складніші тригонометричні рівняння та їх системи2

+25.1. Розв'язування систем тригонометричних рівнянь

+25.2. Приклади розв'язування більш складних тригонометричних рівнянь

+ § 26. Тригонометричні рівняння з параметрами

+ § 27. Розв’язування тригонометричних нерівностей

+ § 28. Поняття границі функції в точці та неперервності функції

+ § 29. Основні властивості границі функції

+§ 3. Рівняння і нерівності

+ § 30. Асимптоти графіка функції

+ § 31. Поняття похідної, її фізичний і геометричний зміст

+ § 32. Правила обчислення похідних. Похідна складеної функції

+ § 33. Похідні елементарних функцій

+ § 34. Застосування похідної до дослідження функцій3

+34.1. Застосування похідної до знаходження проміжків зростання і спадання та екстремумів функції

+34.2. Загальна схема дослідження функції для побудови її графіка

+34.3. Найбільше і найменше значення функції

+ § 35. Друга похідна й похідні вищих порядків. Поняття опуклості функції

+ § 36. Застосування похідної до розв’язування рівнянь і нерівностей та доведення нерівностей

+ § 37. Застосування похідної до розв’язування завдань із параметрами

+§ 4. Застосування властивостей функцій до розв’язування рівнянь

+§ 5. Графіки рівнянь та нерівностей із двома змінними

+§ 6. Метод математичної індукції

+§ 7. Многочлени від однієї змінної та дії над ними3

+7.1. Означення многочленів від однієї змінної та їх тотожна рівність

+7.2. Дії над многочленами. Ділення многочлена на многочлен з остачею

+7.3. Теорема Безу. Корені многочлена. Формули Вієта

+§ 8. Рівняння і нерівності, що містять знак модуля

+§ 9. Рівняння і нерівності з параметрами

№5

+§ 1. Множини2

+1.1. Множини та операції над ними

+1.2. Числові множини. Множина дійсних чисел

+ § 10. Корінь n-го степеня та його властивості

+ § 11. Ірраціональні рівняння

+ § 12. Узагальнення поняття степеня. Степенева функція, її властивості та графік2

+12.1. Узагальнення поняття степеня

+12.2. Степенева функція, іх властивості та графік

+ § 13. Ірраціональні нерівності

+ § 14. Розв’язування ірраціональних рівнянь і нерівностей із параметрами

+ § 15. Радіанна міра кутів

+ § 16. Тригонометричні функції кута і числового аргумента

+ § 17. Властивості тригонометричних функцій

+ § 18. Графіки функцій синуса, косинуса, тангенса і котангенса та їх властивості

+ § 19. Співвідношення між тригонометричними функціями одного аргумента

+§ 2. Функції3

+2.1. Поняття числової функції. Найпростіші властивості числових функцій

+2.2. Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень відомих графіків функцій

+2.3. Обернена функція

+ § 20. Формули додавання та наслідки з них4

+20.1. Формули додавання

+20.2. Формули подвійного додавання

+20.3. Формули зведення

+20.4. Формули суми і різниці

+ § 21. Формули потрійного та половинного аргументів. Вираження тригонометричних функцій через тангенс половинного аргумента

+ § 22. Обернені тригонометричні функції

+ § 23. Розв’язування найпростіших тригонометричних рівнянь

+ § 24. Розв’язування тригонометричних рівнянь

+ § 25. Системи тригонометричних рівнянь. Складніші тригонометричні рівняння та їх системи2

+25.1. Розв'язування систем тригонометричних рівнянь

+25.2. Приклади розв'язування більш складних тригонометричних рівнянь

+ § 26. Тригонометричні рівняння з параметрами

+ § 27. Розв’язування тригонометричних нерівностей

+ § 28. Поняття границі функції в точці та неперервності функції

+ § 29. Основні властивості границі функції

+§ 3. Рівняння і нерівності

+ § 30. Асимптоти графіка функції

+ § 31. Поняття похідної, її фізичний і геометричний зміст

+ § 32. Правила обчислення похідних. Похідна складеної функції

+ § 33. Похідні елементарних функцій

+ § 34. Застосування похідної до дослідження функцій3

+34.1. Застосування похідної до знаходження проміжків зростання і спадання та екстремумів функції

+34.2. Загальна схема дослідження функції для побудови її графіка

+34.3. Найбільше і найменше значення функції

+ § 35. Друга похідна й похідні вищих порядків. Поняття опуклості функції

+ § 36. Застосування похідної до розв’язування рівнянь і нерівностей та доведення нерівностей

+ § 37. Застосування похідної до розв’язування завдань із параметрами

+§ 4. Застосування властивостей функцій до розв’язування рівнянь

+§ 5. Графіки рівнянь та нерівностей із двома змінними

+§ 6. Метод математичної індукції

+§ 7. Многочлени від однієї змінної та дії над ними3

+7.1. Означення многочленів від однієї змінної та їх тотожна рівність

+7.2. Дії над многочленами. Ділення многочлена на многочлен з остачею

+7.3. Теорема Безу. Корені многочлена. Формули Вієта

+§ 8. Рівняння і нерівності, що містять знак модуля

+§ 9. Рівняння і нерівності з параметрами

Поділитись у соц. мережах

X