9 клас , Українська мова

ГДЗ Українська мова 9 клас Глазова 2017 – Відповіді

О. П. Глазова
1 Зірка2 Зірки3 Зірки4 Зірки5 Зірок

+ВСТУП1

+§ 1. Розвиток української мови

+ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО У 8 КЛАСІ3

+§ 2. Граматична основа речення

+§ 3. Розділові знаки в реченнях, ускладнених однорідними та відокремленими членами

+§ 4. Розділові знаки в реченнях, ускладнених звертаннями та вставними словами

+Пряма і непряма мова як засоби передавання чужого мовлення4

+§ 5. Пряма мова

+§ 6. Речення з непрямою мовою

+§ 7. Цитата як спосіб передавання чужого мовлення

+§ 8. Діалог

+Складне речення3

+§ 9. Складне речення та його ознаки

+§ 10. Складні речення сполучникові та безсполучникові

+§ 11. Складні речення із сурядним і підрядним зв’язком

+Складносурядне речення1

+§ 12. Смислові зв’язки між частинами складносурядного речення

+Складнопідрядне речення11

+§ 13. Складнопідрядне речення, його будова й засоби зв’язку в ньому

+ § 22. Складнопідрядні речення з підрядними причини і мети

+ § 23. Складнопідрядні речення з підрядними наслідковими

+ § 24. Складнопідрядне речення з кількома підрядними частинами

+§ 15. Складнопідрядні речення з підрядними означальними

+§ 16. Складнопідрядні речення з підрядними з’ясувальними

+§ 17. Складнопідрядні речення з підрядними обставинними частинами

+§ 18. Складнопідрядні речення з підрядними умови

+§ 19. Складнопідрядні речення з підрядними допустовими

+§ 20. Складнопідрядні речення з підрядними способу дії та ступеня

+§ 21. Складнопідрядні речення з підрядними порівняльними

+Безсполучникове складне речення1

+§ 25. Смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення

+Складне речення з різними видами зв’язку1

+§ 29. Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку

+ТЕКСТ ЯК ОДИНИЦЯ МОВЛЕННЯ ТА ПРОДУКТ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ4

+§ 30. Текст і його основні ознаки

+§ 31. Будова тексту. Мікротема й абзац. Ключові слова в тексті й абзаці

+§ 32. Види й засоби міжфразового зв’язку

+§ 33. Мовні аспекти вивчення речення (порядок слів у реченні, граматична основа, види речень)

№5

+ВСТУП1

+§ 1. Розвиток української мови

+ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО У 8 КЛАСІ3

+§ 2. Граматична основа речення

+§ 3. Розділові знаки в реченнях, ускладнених однорідними та відокремленими членами

+§ 4. Розділові знаки в реченнях, ускладнених звертаннями та вставними словами

+Пряма і непряма мова як засоби передавання чужого мовлення4

+§ 5. Пряма мова

+§ 6. Речення з непрямою мовою

+§ 7. Цитата як спосіб передавання чужого мовлення

+§ 8. Діалог

+Складне речення3

+§ 9. Складне речення та його ознаки

+§ 10. Складні речення сполучникові та безсполучникові

+§ 11. Складні речення із сурядним і підрядним зв’язком

+Складносурядне речення1

+§ 12. Смислові зв’язки між частинами складносурядного речення

+Складнопідрядне речення11

+§ 13. Складнопідрядне речення, його будова й засоби зв’язку в ньому

+ § 22. Складнопідрядні речення з підрядними причини і мети

+ § 23. Складнопідрядні речення з підрядними наслідковими

+ § 24. Складнопідрядне речення з кількома підрядними частинами

+§ 15. Складнопідрядні речення з підрядними означальними

+§ 16. Складнопідрядні речення з підрядними з’ясувальними

+§ 17. Складнопідрядні речення з підрядними обставинними частинами

+§ 18. Складнопідрядні речення з підрядними умови

+§ 19. Складнопідрядні речення з підрядними допустовими

+§ 20. Складнопідрядні речення з підрядними способу дії та ступеня

+§ 21. Складнопідрядні речення з підрядними порівняльними

+Безсполучникове складне речення1

+§ 25. Смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення

+Складне речення з різними видами зв’язку1

+§ 29. Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку

+ТЕКСТ ЯК ОДИНИЦЯ МОВЛЕННЯ ТА ПРОДУКТ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ4

+§ 30. Текст і його основні ознаки

+§ 31. Будова тексту. Мікротема й абзац. Ключові слова в тексті й абзаці

+§ 32. Види й засоби міжфразового зв’язку

+§ 33. Мовні аспекти вивчення речення (порядок слів у реченні, граматична основа, види речень)

Поділитись у соц. мережах

X