9 клас , Хімія

ГДЗ Хімія 9 клас Попель 2017 – Відповіді

П. П. Попель, Л. С. Крикля
1 Зірка2 Зірки3 Зірки4 Зірки5 Зірок

+1 розділ. Вода. Розчини12

+§ 1. Суміші речовин. Розчини

+ § 10. Йонно-молекулярні рівняння

+ § 11. Реакції обміну між електролітами в розчині

+ § 12. Якісні реакції на деякі йони

+§ 2. Будова молекули води. Поняття про водневий зв’язок

+§ 3. Утворення розчину

+§ 4. Кристалогідрати

+§ 5. Розчинність речовин

+§ 6. Електроліти та неелектроліти

+§ 7. Електролітична дисоціація

+§ 8. Ступінь електролітичної дисоціації

+§ 9. Вода як електроліт. Водневий показник (рН)

+2 розділ. Хімічні реакції5

+§ 13. Класифікація хімічних реакцій

+§ 14. Окисно-відновні реакції

+§ 15. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій

+§ 16. Тепловий ефект хімічної реакції

+§ 17. Швидкість хімічної реакції

+3 розділ. Найважливіші органічні сполуки17

+§ 18. Органічні сполуки. Органічна хімія

+ § 27. Гліцерин (гліцерол)

+ § 28. Карбонові кислоти. Оцтова (етанова) кислота

+ § 29. Вищі карбонові кислоти та їхні солі (мила)

+ § 30. Жири

+ § 31. Вуглеводи. Глюкоза і сахароза

+ § 32. Крохмаль. Целюлоза

+ § 33. Білки

+ § 34. Природні та синтетичні органічні сполуки. Захист довкілля від забруднення органічними сполуками

+§ 19. Вуглеводні. Метан

+§ 20. Гомологи метану

+§ 21. Етилен (етен) і ацетилен (етин)

+§ 22. Горіння вуглеводнів

+§ 23. Поліетилен

+§ 24. Вуглеводні в природі. Застосування вуглеводнів

+§ 25. Співвідношення об’ємів газів у хімічних реакціях

+§ 26. Спирти. Етанол

+4 розділ. Узагальнення знань з хімії4

+§ 35. Багатоманітність речовин і хімічних реакцій

+§ 36. Взаємозв’язки між речовинами та їх взаємоперетворення

+§ 37. Місце хімії серед природничих наук. Значення хімії для розвитку людства

+§ 38. Хімічна наука у світі та в Україні. Видатні хіміки

+Домашні експерименти

+Лабораторні досліди

+Практичні роботи

№5

+1 розділ. Вода. Розчини12

+§ 1. Суміші речовин. Розчини

+ § 10. Йонно-молекулярні рівняння

+ § 11. Реакції обміну між електролітами в розчині

+ § 12. Якісні реакції на деякі йони

+§ 2. Будова молекули води. Поняття про водневий зв’язок

+§ 3. Утворення розчину

+§ 4. Кристалогідрати

+§ 5. Розчинність речовин

+§ 6. Електроліти та неелектроліти

+§ 7. Електролітична дисоціація

+§ 8. Ступінь електролітичної дисоціації

+§ 9. Вода як електроліт. Водневий показник (рН)

+2 розділ. Хімічні реакції5

+§ 13. Класифікація хімічних реакцій

+§ 14. Окисно-відновні реакції

+§ 15. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій

+§ 16. Тепловий ефект хімічної реакції

+§ 17. Швидкість хімічної реакції

+3 розділ. Найважливіші органічні сполуки17

+§ 18. Органічні сполуки. Органічна хімія

+ § 27. Гліцерин (гліцерол)

+ § 28. Карбонові кислоти. Оцтова (етанова) кислота

+ § 29. Вищі карбонові кислоти та їхні солі (мила)

+ § 30. Жири

+ § 31. Вуглеводи. Глюкоза і сахароза

+ § 32. Крохмаль. Целюлоза

+ § 33. Білки

+ § 34. Природні та синтетичні органічні сполуки. Захист довкілля від забруднення органічними сполуками

+§ 19. Вуглеводні. Метан

+§ 20. Гомологи метану

+§ 21. Етилен (етен) і ацетилен (етин)

+§ 22. Горіння вуглеводнів

+§ 23. Поліетилен

+§ 24. Вуглеводні в природі. Застосування вуглеводнів

+§ 25. Співвідношення об’ємів газів у хімічних реакціях

+§ 26. Спирти. Етанол

+4 розділ. Узагальнення знань з хімії4

+§ 35. Багатоманітність речовин і хімічних реакцій

+§ 36. Взаємозв’язки між речовинами та їх взаємоперетворення

+§ 37. Місце хімії серед природничих наук. Значення хімії для розвитку людства

+§ 38. Хімічна наука у світі та в Україні. Видатні хіміки

+Домашні експерименти

+Лабораторні досліди

+Практичні роботи

Поділитись у соц. мережах

X