9 клас , Геометрія

ГДЗ Геометрія 9 клас Бурда 2009 – Відповіді

М. І. Бурда, Н.А. Тарасенкова
1 Зірка2 Зірки3 Зірки4 Зірки5 Зірок

+Розділ І. Розв'язування трикутників7

+Параграф 1. Синус, косинус і тангенс кутів від 0 до 180 градусів

+Параграф 2. Основні тотожності для sin a, cos a i tg a

+Параграф 3. Теорема синусів

+Параграф 4. Теорема косинусів

+Параграф 5. Розв'язування трикутників

+Параграф 6. Формули площі трикутника

+Тестові завдання3

+№ 1

+№ 2

+№ 3

+Розділ ІІ. Правильні многокутники6

+Параграф 7. Правильні многокутники

+Параграф 8. Формули для радіусів описаних і вписаних кіл правильних многокутників

+Параграф 9. Побудова правильних многокутників

+Параграф 10. Довжина кола. Довжина дуги кола

+Параграф 11. Площа круга та його частин

+Тестові завдання

+Розділ ІІІ. Декартові координати на площині6

+Параграф 12.Декардові координати на площині

+Параграф 13. Координати середини відрізка

+Параграф 14. Поняття рівняння фігури. Рівняння кола

+Параграф 15. Рівняння прямої

+Параграф 16. Координатний метод

+Тестові завдання

+Розділ IV. Геометричні перетворення6

+Параграф 17. Переміщення

+Параграф 18. Симетрія відносно точки і прямої

+Параграф 19. Поворот

+Параграф 20. Паралельне перенесення

+Параграф 21. Перетворення подібності. Гомотетія

+Тестові завдання2

+№ 1

+№ 2

+Розділ V. Вектори на площині6

+Параграф 22. Поняття вектора

+Тестові завдання

+Розділ VI. Початкові відомості зі стереометрії4

+Параграф 27. Взаємне розміщення прямих і площин у просторі

+Параграф 28. Многогранники

+Параграф 29. Тіла обертання

+Тестові завдання

№5

+Розділ І. Розв'язування трикутників7

+Параграф 1. Синус, косинус і тангенс кутів від 0 до 180 градусів

+Параграф 2. Основні тотожності для sin a, cos a i tg a

+Параграф 3. Теорема синусів

+Параграф 4. Теорема косинусів

+Параграф 5. Розв'язування трикутників

+Параграф 6. Формули площі трикутника

+Тестові завдання3

+№ 1

+№ 2

+№ 3

+Розділ ІІ. Правильні многокутники6

+Параграф 7. Правильні многокутники

+Параграф 8. Формули для радіусів описаних і вписаних кіл правильних многокутників

+Параграф 9. Побудова правильних многокутників

+Параграф 10. Довжина кола. Довжина дуги кола

+Параграф 11. Площа круга та його частин

+Тестові завдання

+Розділ ІІІ. Декартові координати на площині6

+Параграф 12.Декардові координати на площині

+Параграф 13. Координати середини відрізка

+Параграф 14. Поняття рівняння фігури. Рівняння кола

+Параграф 15. Рівняння прямої

+Параграф 16. Координатний метод

+Тестові завдання

+Розділ IV. Геометричні перетворення6

+Параграф 17. Переміщення

+Параграф 18. Симетрія відносно точки і прямої

+Параграф 19. Поворот

+Параграф 20. Паралельне перенесення

+Параграф 21. Перетворення подібності. Гомотетія

+Тестові завдання2

+№ 1

+№ 2

+Розділ V. Вектори на площині6

+Параграф 22. Поняття вектора

+Тестові завдання

+Розділ VI. Початкові відомості зі стереометрії4

+Параграф 27. Взаємне розміщення прямих і площин у просторі

+Параграф 28. Многогранники

+Параграф 29. Тіла обертання

+Тестові завдання

Поділитись у соц. мережах

X