8 клас , Біологія

ГДЗ Біологія 8 клас Серебряков 2008 – Відповіді

В. В. Серебряков, П. Г. Балан
1 Зірка2 Зірки3 Зірки4 Зірки5 Зірок

+ВСТУП2

+§ 1. Тваринний світ як складова частина природи

+§ 2. Різноманітність і класифікація тварин. Роль тварин у природі та житті людини

+ТВАРИНИ6

+§ 3. Будова клітини тварин

+§ 4. Тканини тварин

+§ 5. Основні процеси життєдіяльності тварин

+§ 6. Регуляція життєвих функцій. Поведінка тварин

+§ 7. Розмноження та розвиток тварин

+§ 8. Середовища мешкання тварин. Зв’язки тварин з іншими організмами

+РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН10

+Тема 1. Підцарство Одноклітинні тварини, або Найпростіші3

+§ 9. Загальні риси одноклітинних тварин

+§ 10. Найпростіші - мешканці водойм і ґрунту

+§ 11. Одноклітинні тварини, що оселяються в організмах інших живих істот

+ Тема 10. Клас Ссавці, або Звірі8

+§ 48. Загальна характеристика ссавців. Зовнішня будова. Покриви

+§ 49. Внутрішня будова ссавців

+§ 50. Сезонні явища у житті ссавців. Розмноження та розвиток ссавців

+§ 51. Різноманітність ссавців. Першозвірі та сумчасті. Плацентарні ссавці. Комахоїдні та рукокрилі

+§ 52. Плацентарні ссавці. Гризуни, зайцеподібні, непарнокопитні та парнокопитні

+§ 53. Плацентарні ссавці. Хижі. Ластоногі. Китоподібні

+§ 54. Плацентарні ссавці. Примати

+§ 55. Тваринництво. Охорона ссавців

+Тема 2. Підцарство Багатоклітинні тварини. Губки. Кишковопорожнинні3

+§ 12. Загальна характеристика підцарства Багатоклітинні тварини. Тип Губки

+§ 13. Загальна характеристика кишковопорожнинних

+§ 14. Розмноження, життєвий цикл і різноманітність кишковопорожнинних

+Тема 3. Черви5

+§ 15. Загальна характеристика плоских червів. Війчасті черви

+§ 16. Плоскі черви - паразити людини і тварин

+§ 17. Загальна характеристика типу Нематоди, або Круглі черви. Роль нематод у природі та житті людини

+§ 18. Загальна характеристика типу Кільчасті черви

+§ 19. Різноманітність кільчастих червів. Багатощетинкові черви

+Тема 4. Тип Членистоногі7

+§ 20. Загальна характеристика членистоногих

+§ 21. Особливості будови та процесів життєдіяльності ракоподібних

+§ 22. Павуки. Особливості будови та життєдіяльності

+§ 23. Різноманітність павукоподібних

+§ 24. Комахи. Особливості будови та процесів життєдіяльності

+§ 25. Особливості поведінки та розвиток комах

+§ 26. Різноманітність комах

+Тема 5. Молюски, або М’якуни3

+§ 27. Загальна характеристика молюсків

+§ 28. Різноманітність молюсків. Класи Черевоногі та Головоногі

+§ 29. Клас Двостулкові молюски

+Тема 6. Тип Хордові. Безчерепні. Риби7

+§ 30. Загальна характеристика типу Хордові

+§ 31. Головохордові - примітивні хордові тварини

+§ 32. Підтип Черепні. Зовнішня будова риб

+§ 33. Внутрішня будова риб

+§ 34. Сезонні явища в житті риб. Поведінка риб

+§ 35. Клас Хрящові риби

+§ 36. Клас Кісткові риби. Загальна характеристика та різноманітність

+Тема 7. Клас Земноводні, або Амфібії3

+§ 37. Загальна характеристика земноводних

+§ 38. Розмноження та розвиток земноводних. Сезонні явища у їхньому житті

+§ 39. Різноманітність земноводних, їхнє господарське значення та охорона

+Тема 8. Клас Плазуни, або Рептилії2

+§ 40, Загальна характеристика плазунів

+§ 41. Різноманітність плазунів. їхнє господарське значення та охорона

+Тема 9. Клас Птахи5

+§ 42. Особливості будови птахів

+§ 43. Особливості життєдіяльності птахів

+§ 44. Сезонні явища у житті птахів. Розмноження та розвиток птахів

+§ 46. Різноманітність птахів. Соколоподібні, Совоподібні, Дятлоподібні, Куроподібні та Горобцеподібні

+§ 47. Значення птахів у природі та житті людини. Охорона птахів

+ОРГАНІЗМИ І СЕРЕДОВИЩЕ ЖИТТЯ4

+§ 56. Чинники довкілля та їхній вплив на тварин

+§ 57. Взаємозв’язки тварин в угрупованнях

+§ 58. Вплив діяльності людини на угруповання тварин. Охорона тваринного світу

+§ 59. Основні етапи історичного розвитку тваринного світу

№5

+ВСТУП2

+§ 1. Тваринний світ як складова частина природи

+§ 2. Різноманітність і класифікація тварин. Роль тварин у природі та житті людини

+ТВАРИНИ6

+§ 3. Будова клітини тварин

+§ 4. Тканини тварин

+§ 5. Основні процеси життєдіяльності тварин

+§ 6. Регуляція життєвих функцій. Поведінка тварин

+§ 7. Розмноження та розвиток тварин

+§ 8. Середовища мешкання тварин. Зв’язки тварин з іншими організмами

+РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН10

+Тема 1. Підцарство Одноклітинні тварини, або Найпростіші3

+§ 9. Загальні риси одноклітинних тварин

+§ 10. Найпростіші - мешканці водойм і ґрунту

+§ 11. Одноклітинні тварини, що оселяються в організмах інших живих істот

+ Тема 10. Клас Ссавці, або Звірі8

+§ 48. Загальна характеристика ссавців. Зовнішня будова. Покриви

+§ 49. Внутрішня будова ссавців

+§ 50. Сезонні явища у житті ссавців. Розмноження та розвиток ссавців

+§ 51. Різноманітність ссавців. Першозвірі та сумчасті. Плацентарні ссавці. Комахоїдні та рукокрилі

+§ 52. Плацентарні ссавці. Гризуни, зайцеподібні, непарнокопитні та парнокопитні

+§ 53. Плацентарні ссавці. Хижі. Ластоногі. Китоподібні

+§ 54. Плацентарні ссавці. Примати

+§ 55. Тваринництво. Охорона ссавців

+Тема 2. Підцарство Багатоклітинні тварини. Губки. Кишковопорожнинні3

+§ 12. Загальна характеристика підцарства Багатоклітинні тварини. Тип Губки

+§ 13. Загальна характеристика кишковопорожнинних

+§ 14. Розмноження, життєвий цикл і різноманітність кишковопорожнинних

+Тема 3. Черви5

+§ 15. Загальна характеристика плоских червів. Війчасті черви

+§ 16. Плоскі черви - паразити людини і тварин

+§ 17. Загальна характеристика типу Нематоди, або Круглі черви. Роль нематод у природі та житті людини

+§ 18. Загальна характеристика типу Кільчасті черви

+§ 19. Різноманітність кільчастих червів. Багатощетинкові черви

+Тема 4. Тип Членистоногі7

+§ 20. Загальна характеристика членистоногих

+§ 21. Особливості будови та процесів життєдіяльності ракоподібних

+§ 22. Павуки. Особливості будови та життєдіяльності

+§ 23. Різноманітність павукоподібних

+§ 24. Комахи. Особливості будови та процесів життєдіяльності

+§ 25. Особливості поведінки та розвиток комах

+§ 26. Різноманітність комах

+Тема 5. Молюски, або М’якуни3

+§ 27. Загальна характеристика молюсків

+§ 28. Різноманітність молюсків. Класи Черевоногі та Головоногі

+§ 29. Клас Двостулкові молюски

+Тема 6. Тип Хордові. Безчерепні. Риби7

+§ 30. Загальна характеристика типу Хордові

+§ 31. Головохордові - примітивні хордові тварини

+§ 32. Підтип Черепні. Зовнішня будова риб

+§ 33. Внутрішня будова риб

+§ 34. Сезонні явища в житті риб. Поведінка риб

+§ 35. Клас Хрящові риби

+§ 36. Клас Кісткові риби. Загальна характеристика та різноманітність

+Тема 7. Клас Земноводні, або Амфібії3

+§ 37. Загальна характеристика земноводних

+§ 38. Розмноження та розвиток земноводних. Сезонні явища у їхньому житті

+§ 39. Різноманітність земноводних, їхнє господарське значення та охорона

+Тема 8. Клас Плазуни, або Рептилії2

+§ 40, Загальна характеристика плазунів

+§ 41. Різноманітність плазунів. їхнє господарське значення та охорона

+Тема 9. Клас Птахи5

+§ 42. Особливості будови птахів

+§ 43. Особливості життєдіяльності птахів

+§ 44. Сезонні явища у житті птахів. Розмноження та розвиток птахів

+§ 46. Різноманітність птахів. Соколоподібні, Совоподібні, Дятлоподібні, Куроподібні та Горобцеподібні

+§ 47. Значення птахів у природі та житті людини. Охорона птахів

+ОРГАНІЗМИ І СЕРЕДОВИЩЕ ЖИТТЯ4

+§ 56. Чинники довкілля та їхній вплив на тварин

+§ 57. Взаємозв’язки тварин в угрупованнях

+§ 58. Вплив діяльності людини на угруповання тварин. Охорона тваринного світу

+§ 59. Основні етапи історичного розвитку тваринного світу

Поділитись у соц. мережах

X