6 клас , Українська мова

ГДЗ Українська мова 6 клас Пентилюк 2006 – Відповіді

М. І. Пентилюк, В. В. Гайдаєнко, А. І. Ляшкевич, С.А. Омельчук
1 Зірка2 Зірки3 Зірки4 Зірки5 Зірок

+ВСТУП1

+§ 1. Краса і багатство української мови

+ ПОВТОРЕННЯ В КІНЦІ РОКУ3

+§ 43. Лексикологія

+§ 44. Словотвір та орфографія

+§ 45. Морфологія й орфографія

+ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ Й ПОГЛИБЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО В П'ЯТОМУ КЛАСІ4

+§ 2. Словосполучення й речення. Головні члени речення

+§ 3. Звертання, вставні слова, однорідні члени речення. Розділові знаки у простому реченні

+§ 4. Складне речення. Пряма мова. Діалог

+§ 5. Структура тексту. Типи і стилі мовлення. Поняття про офіційно-діловий стиль

+ЛЕКСИКОЛОГІЯ3

+§ 6. Групи слів за їх походженням

+§ 7. Активна й пасивна лексика української мови. Застарілі слова. Неологізми

+§ 8. Групи слів за вживанням

+СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ. ЗМІНЮВАННЯ І ТВОРЕННЯ СЛІВ3

+§ 9. Основні способи словотворення

+§ 10. Зміни приголосних при творенні слів

+§ 11. Складні слова. Творення складноскорочених слів

+МОРФОЛОГІЯ1

+§ 12. Частини мови

+ІМЕННИК10

+§ 13. Іменник як частина мови

+ § 22. Написання й відмінювання чоловічих та жіночих імен по батькові

+§ 14. Рід і число іменників

+§ 15. Відмінки іменників. Поділ іменників на відміни

+§ 16. Іменники 1 відміни

+§ 17. Іменники 2 відміни

+§ 18. Іменники 3 відміни

+§ 19. Іменники 4 відміни. Відмінювання іменників, що мають тільки форму множини. Незмінювані іменники

+§ 20. Творення іменників. Правопис суфіксів

+§ 21. Велика буква та лапки в іменниках. Не з іменниками

+ПРИКМЕТНИК9

+§ 23. Прикметник як частина мови

+§ 24. Якісні, відносні, присвійні прикметники. Повні та короткі форми прикметників

+§ 25. Ступені порівняння якісних прикметників

+§ 26. Відмінювання прикметників

+§ 27. Творення прикметників

+§ 28. Написання найуживаніших суфіксів прикметників

+§ 29. Написання не з прикметниками. Н і нн у прикметниках

+§ 30. Написання складних прикметників

+§ 31. Написання прізвищ прикметникової форми

+ЧИСЛІВНИК6

+§ 32. Числівник як частина мови

+§ 33. Числівники кількісні і порядкові

+§ 34. Відмінювання та написання кількісних числівників

+§ 35. Відмінювання порядкових числівників

+§ 36. Творення числівників

+§ 37. М'який знак у числівниках

+ЗАЙМЕННИК5

+§ 38. Займенник як частина мови

+§ 39. Особові займенники, їх відмінювання. Зворотний займенник себе

+§ 40. Питальні й відносні займенники, їх відмінювання

+§ 41. Заперечні й неозначені займенники, їх відмінювання і правопис

+§ 42. Присвійні, вказівні й означальні займенники

№5

+ВСТУП1

+§ 1. Краса і багатство української мови

+ ПОВТОРЕННЯ В КІНЦІ РОКУ3

+§ 43. Лексикологія

+§ 44. Словотвір та орфографія

+§ 45. Морфологія й орфографія

+ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ Й ПОГЛИБЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО В П'ЯТОМУ КЛАСІ4

+§ 2. Словосполучення й речення. Головні члени речення

+§ 3. Звертання, вставні слова, однорідні члени речення. Розділові знаки у простому реченні

+§ 4. Складне речення. Пряма мова. Діалог

+§ 5. Структура тексту. Типи і стилі мовлення. Поняття про офіційно-діловий стиль

+ЛЕКСИКОЛОГІЯ3

+§ 6. Групи слів за їх походженням

+§ 7. Активна й пасивна лексика української мови. Застарілі слова. Неологізми

+§ 8. Групи слів за вживанням

+СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ. ЗМІНЮВАННЯ І ТВОРЕННЯ СЛІВ3

+§ 9. Основні способи словотворення

+§ 10. Зміни приголосних при творенні слів

+§ 11. Складні слова. Творення складноскорочених слів

+МОРФОЛОГІЯ1

+§ 12. Частини мови

+ІМЕННИК10

+§ 13. Іменник як частина мови

+ § 22. Написання й відмінювання чоловічих та жіночих імен по батькові

+§ 14. Рід і число іменників

+§ 15. Відмінки іменників. Поділ іменників на відміни

+§ 16. Іменники 1 відміни

+§ 17. Іменники 2 відміни

+§ 18. Іменники 3 відміни

+§ 19. Іменники 4 відміни. Відмінювання іменників, що мають тільки форму множини. Незмінювані іменники

+§ 20. Творення іменників. Правопис суфіксів

+§ 21. Велика буква та лапки в іменниках. Не з іменниками

+ПРИКМЕТНИК9

+§ 23. Прикметник як частина мови

+§ 24. Якісні, відносні, присвійні прикметники. Повні та короткі форми прикметників

+§ 25. Ступені порівняння якісних прикметників

+§ 26. Відмінювання прикметників

+§ 27. Творення прикметників

+§ 28. Написання найуживаніших суфіксів прикметників

+§ 29. Написання не з прикметниками. Н і нн у прикметниках

+§ 30. Написання складних прикметників

+§ 31. Написання прізвищ прикметникової форми

+ЧИСЛІВНИК6

+§ 32. Числівник як частина мови

+§ 33. Числівники кількісні і порядкові

+§ 34. Відмінювання та написання кількісних числівників

+§ 35. Відмінювання порядкових числівників

+§ 36. Творення числівників

+§ 37. М'який знак у числівниках

+ЗАЙМЕННИК5

+§ 38. Займенник як частина мови

+§ 39. Особові займенники, їх відмінювання. Зворотний займенник себе

+§ 40. Питальні й відносні займенники, їх відмінювання

+§ 41. Заперечні й неозначені займенники, їх відмінювання і правопис

+§ 42. Присвійні, вказівні й означальні займенники

Поділитись у соц. мережах

X