6 клас , Українська мова

ГДЗ Українська мова 6 клас Глазова 2006 – Відповіді

О. П. Глазова, Ю. Б. Кузнецов
1 Зірка2 Зірки3 Зірки4 Зірки5 Зірок 3

+ВСТУП2

+Багатство і краса української мови. Повторення вивченого про мову і мовлення

+Ситуація спілкування

+ ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО В КІНЦІ РОКУ3

+ЛЕКСИКОЛОГІЯ

+СЛОВОТВІР І ОРФОГРАФІЯ

+МОРФОЛОГІЯ І ОРФОГРАФІЯ

+ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ПОГЛИБЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО4

+§ 1. Словосполучення і речення. Головні та другорядні члени речення. Однорідні члени речення

+§ 2. Звертання. Вставні слова та сполучення слів

+§ 3. Пряма мова. Діалог

+§ 4. Повторення й поглиблення вивченого про текст

+ЛЕКСИКОЛОГІЯ4

+§ 6. Активна і пасивна лексика. Застарілі слова (архаїзми та історизми), неологізми

+§ 7. Групи слів за вживанням. Загальновживані слова та стилістично забарвлені слова. Діалектні, професійні слова й терміни

+§ 8. Просторічні слова. Жаргонізми

+§ 9. Офіційно-ділова лексика

+СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ4

+§ 10. Основні способи словотворення

+§ 11. Перехід слів з однієї частини мови в іншу

+§ 12. Зміни приголосних за творення слів

+§ 13. Складні слова

+МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ1

+§ 14. Загальна характеристика частин мови

+ІМЕННИК8

+§ 15. Іменник як частина мови

+§ 16. Рід іменників. Іменники спільного роду

+§ 17. Число іменників. Іменники, що мають форми тільки однини або тільки множини

+§ 18. Відмінки іменників. Значення відмінків

+§ 19. Поділ іменників на відміни. Відмінювання іменників

+§ 20. Написання не з іменниками

+§ 21. Особливості творення іменників

+§ 22. Написання та відмінювання імен по батькові

+ПРИКМЕТНИК11

+§ 23. Прикметник як частина мови

+ § 32. Перехід прикметників в іменники

+ § 33. Написання й відмінювання прізвищ

+§ 24. Якісні, відносні, присвійні прикметники, їхнє творення та правопис

+§ 25. Ступені порівняння прикметників

+§ 26. Повні і короткі форми прикметників

+§ 27. Прикметники твердої і м'якої груп. Відмінювання прикметників

+§ 28. Творення прикметників

+§ 29. Написання не з прикметниками

+§ 30. Написання -нн- і -н- у прикметниках

+§ 31. Написання складних прикметників через дефіс або разом

+ЧИСЛІВНИК3

+§ 34. Числівник як частина мови. Кількісні й порядкові числівники. Числівники прості, складні та складені

+§ 35. Відмінювання кількісних числівників

+§ 36. Відмінювання порядкових числівників

+ЗАЙМЕННИК6

+§ 37. Займенник як частина мови. Розряди займенників за значенням

+§ 38. Особові займенники і зворотний займенник себе

+§ 39. Питальні і відносні займенники

+§ 40. Заперечні і неозначені займенники

+§ 41. Присвійні займенники

+§ 42. Вказівні й означальні займенники

№5

+ВСТУП2

+Багатство і краса української мови. Повторення вивченого про мову і мовлення

+Ситуація спілкування

+ ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО В КІНЦІ РОКУ3

+ЛЕКСИКОЛОГІЯ

+СЛОВОТВІР І ОРФОГРАФІЯ

+МОРФОЛОГІЯ І ОРФОГРАФІЯ

+ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ПОГЛИБЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО4

+§ 1. Словосполучення і речення. Головні та другорядні члени речення. Однорідні члени речення

+§ 2. Звертання. Вставні слова та сполучення слів

+§ 3. Пряма мова. Діалог

+§ 4. Повторення й поглиблення вивченого про текст

+ЛЕКСИКОЛОГІЯ4

+§ 6. Активна і пасивна лексика. Застарілі слова (архаїзми та історизми), неологізми

+§ 7. Групи слів за вживанням. Загальновживані слова та стилістично забарвлені слова. Діалектні, професійні слова й терміни

+§ 8. Просторічні слова. Жаргонізми

+§ 9. Офіційно-ділова лексика

+СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ4

+§ 10. Основні способи словотворення

+§ 11. Перехід слів з однієї частини мови в іншу

+§ 12. Зміни приголосних за творення слів

+§ 13. Складні слова

+МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ1

+§ 14. Загальна характеристика частин мови

+ІМЕННИК8

+§ 15. Іменник як частина мови

+§ 16. Рід іменників. Іменники спільного роду

+§ 17. Число іменників. Іменники, що мають форми тільки однини або тільки множини

+§ 18. Відмінки іменників. Значення відмінків

+§ 19. Поділ іменників на відміни. Відмінювання іменників

+§ 20. Написання не з іменниками

+§ 21. Особливості творення іменників

+§ 22. Написання та відмінювання імен по батькові

+ПРИКМЕТНИК11

+§ 23. Прикметник як частина мови

+ § 32. Перехід прикметників в іменники

+ § 33. Написання й відмінювання прізвищ

+§ 24. Якісні, відносні, присвійні прикметники, їхнє творення та правопис

+§ 25. Ступені порівняння прикметників

+§ 26. Повні і короткі форми прикметників

+§ 27. Прикметники твердої і м'якої груп. Відмінювання прикметників

+§ 28. Творення прикметників

+§ 29. Написання не з прикметниками

+§ 30. Написання -нн- і -н- у прикметниках

+§ 31. Написання складних прикметників через дефіс або разом

+ЧИСЛІВНИК3

+§ 34. Числівник як частина мови. Кількісні й порядкові числівники. Числівники прості, складні та складені

+§ 35. Відмінювання кількісних числівників

+§ 36. Відмінювання порядкових числівників

+ЗАЙМЕННИК6

+§ 37. Займенник як частина мови. Розряди займенників за значенням

+§ 38. Особові займенники і зворотний займенник себе

+§ 39. Питальні і відносні займенники

+§ 40. Заперечні і неозначені займенники

+§ 41. Присвійні займенники

+§ 42. Вказівні й означальні займенники

Поділитись у соц. мережах

X