5 клас , Математика

ГДЗ Математика 5 клас Істер 2013 – Відповіді

О.С. Істер
1 Зірка2 Зірки3 Зірки4 Зірки5 Зірок

+Повторення вивченого в 1-4 класах

+Розділ 1. НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ. ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ І ВЕЛИЧИНИ26

+§ 1. Натуральні числа. Число нуль. Цифри. Десятковий запис натуральних чисел

+ § 10. Числові вирази. Буквені вирази та їх значення. Формули

+ § 13. Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь

+ § 15. Приклади та задачі на всі дії з натуральними числами

+ § 16. Відрізок та його довжина

+ § 17. Промінь, пряма, площина

+ § 18. Координатний промінь. Шкала

+ § 19. Кут. Види кутів

+§ 2. Порівняння натуральних чисел

+ § 20. Величина кута. Вимірювання і побудова кутів

+ § 21. Многокутник та його периметр. Трикутник. Види трикутників

+ § 22. Прямокутник. Квадрат

+ § 23. Рівні фігури

+ § 24. Площа прямокутника і квадрата

+ § 25. Прямокутний паралелепіпед. Куб. Піраміда

+ § 26. Об’єм прямокутного паралелепіпеда і куба

+§ 3. Додавання натуральних чисел. Властивості додавання

+§ 4. Віднімання натуральних чисел

+§ 5. Множення натуральних чисел

+§ 6. Властивості множення

+§ 7. Степінь натурального числа з натуральним показником

+§ 8. Ділення натуральних чисел

+§ 9. Ділення з остачею

+Розділ 2. ДРОБОВІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ19

+ § 36. Округлення натуральних чисел і десяткових дробів

+ § 39. Окремі випадки множення десяткових дробів

+ § 42. Відсотки. Знаходження відсотків від даного числа

+ § 43. Знаходження числа за його відсотком

+ § 44. Середнє арифметичне. Середнє значення величини

+§ 28. Звичайні дроби і ділення натуральних чисел

+§ 29. Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками

+§ 30. Правильні і неправильні дроби

+§ 32. Додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками

+§ 33. Додавання і віднімання мішаних чисел

+§ 34. Десятковий дріб. Запис десяткових дробів

+§ 35. Порівняння десяткових дробів

+Домашні самостійні роботи9

+Самостійна робота №1

+Самостійна робота №2

+Самостійна робота №3

+Самостійна робота №4

+Самостійна робота №5

+Самостійна робота №6

+Самостійна робота №7

+Самостійна робота №8

+Самостійна робота №9

+Завдання для перевірки знань9

+Перевірка знань №1 (§1-§4)

+Перевірка знань №2 (§5-§9)

+Перевірка знань №3 (§10-§13)

+Перевірка знань №4 (§14-§18)

+Перевірка знань №5 (§19-§26)

+Перевірка знань №6 (§27-§33)

+Перевірка знань №7 (§34-§37)

+Перевірка знань №8 (§38-§41)

+Перевірка знань №9 (§42-§45)