11 клас , Геометрія

ГДЗ Геометрія 11 клас Бевз 2011 – Академічний, профільний рівні

Г. П. Бевз, В. Г. Бевз, Н. Г. Владімірова
1 Зірка2 Зірки3 Зірки4 Зірки5 Зірок

+Розділ 1. Координати, геометричні перетворення та вектори у просторі17

+§ 1. Прямокутна система координат

+ § 10. Симетрія відносно площини

+ § 11. Поворот і симетрія відносно прямої

+ § 12. Паралельне перенесення

+ § 13. Композиції рухів і рівність фігур

+ § 14. Гомотетія та перетворення подібності

+ Задачі за готовими малюнками

+ Тестові завдання

+ Типові задачі для контрольної роботи

+§ 2. Поділ відрізка в заданому відношенні

+§ 3. Рівняння сфери, площини та прямої

+§ 4. Застосування координат

+§ 5. Вектори у просторі

+§ 6. Дії над векторами

+§ 7. Скалярний добуток векторів. Кут між векторами

+§ 8. Застосування векторів

+§ 9. Геометричні перетворення у просторі. Рухи

+Розділ 2. Многогранні кути. Многогранники12

+§ 15. Двогранні кути

+ Задачі за готовими малюнками

+ Тестові завдання

+ Типові задачі для контрольної роботи

+§ 16. Тригранні кути

+§ 17. Многогранні кути

+§ 18. Геометричні тіла

+§ 19. Многогранники

+§ 21. Паралелепіпеди

+§ 22. Піраміди і зрізані піраміди

+§ 23. Правильні многогранники

+Розділ 3. Тіла обертання7

+§ 24. Тіла і поверхні обертання

+§ 26. Конус і зрізаний конус

+Тестові завдання

+Типові задачі для контрольної роботи

+Розділ 4. Об’єми і площі поверхонь геометричних тіл8

+§ 30. Об’єм прямої призми і циліндра

+§ 31. Обчислення об’ємів тіл за допомогою інтеграла

+§ 32. Об’єм піраміди і зрізаної піраміди

+§ 33. Об’єм конуса і зрізаного конуса

+§ 35. Теорема Гульдіна

№5

+Розділ 1. Координати, геометричні перетворення та вектори у просторі17

+§ 1. Прямокутна система координат

+ § 10. Симетрія відносно площини

+ § 11. Поворот і симетрія відносно прямої

+ § 12. Паралельне перенесення

+ § 13. Композиції рухів і рівність фігур

+ § 14. Гомотетія та перетворення подібності

+ Задачі за готовими малюнками

+ Тестові завдання

+ Типові задачі для контрольної роботи

+§ 2. Поділ відрізка в заданому відношенні

+§ 3. Рівняння сфери, площини та прямої

+§ 4. Застосування координат

+§ 5. Вектори у просторі

+§ 6. Дії над векторами

+§ 7. Скалярний добуток векторів. Кут між векторами

+§ 8. Застосування векторів

+§ 9. Геометричні перетворення у просторі. Рухи

+Розділ 2. Многогранні кути. Многогранники12

+§ 15. Двогранні кути

+ Задачі за готовими малюнками

+ Тестові завдання

+ Типові задачі для контрольної роботи

+§ 16. Тригранні кути

+§ 17. Многогранні кути

+§ 18. Геометричні тіла

+§ 19. Многогранники

+§ 21. Паралелепіпеди

+§ 22. Піраміди і зрізані піраміди

+§ 23. Правильні многогранники

+Розділ 3. Тіла обертання7

+§ 24. Тіла і поверхні обертання

+§ 25. Циліндр